Jacek Białobrzeski   Katarzyna Białobrzeska
Radca Prawny   Radca Prawny
jbialobrzeski@causa.net.pl   kbialobrzeska@causa.net.pl
języki:  polski, angielski   języki:  polski, niemiecki, angielski
specjalizacj:  własność intelektualna i media, telekomunikacja, handel elektroniczny i IT, prawo konkurencji, arbitraż, spółki i prawo handlowe, prawo finansowe, przedsięwzięcia inwestycyjne, prawo obrotu papierami wartościowymi  
specjalizacj:  spółki i prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne, arbitraż i prawo procesowe, obiekty komercyjne
  © Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Białobrzeski Oglądasz wersję html strony; więcej informacji na stronie w technologii flash.