Kancelaria powstała w 2006 roku. W pracy wykonywanej na rzecz zleceniodawców dbamy, by proponowane przez nasz zespół rozwiązania prawne pozwalały naszym klientom w pełni skierować własną energię na wdrożenie oraz rozwój projektów gospodarczych, w sposób pozwalający na zachowanie równowagi prowadzonej działalności.

Głównymi obszarami specjalizacji Kancelarii są:
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo telekomunikacyjne,
 • IT oraz obszar e-commerce,
 • prawo handlowe,
 • prawo ochrony konkurencji oraz konsumentów.

Partnerzy oraz prawnicy Kancelarii uczestniczą w przygotowaniu rozwiązań prawnych niezbędnych do podjęcia lub kontynuowania działalności przez przedsiębiorców na gruncie prawa handlowego oraz gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie obsługi potrzeb korporacyjnych oraz gospodarczych spółek kapitałowych oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych. Przygotowywane rozwiązania dotyczą wyboru formy prawnej działalności oraz jej struktury funkcjonowania, odpowiedniej do rodzaju podejmowanej działalności, wsparcia w zakresie jej finansowania (umowy inwestycyjne oraz inne związane z finansowaniem krótko i długookresowym, w tym także przez konsorcja finansowe), regulacjami obejmującymi obszar wewnętrzny funkcjonowania przedsiębiorców oraz skierowanymi do ich klientów, czy problematyką związaną z funkcjonowaniem na rynku papierów wartościowych.

Doświadczenie partnerów oraz prawników Kancelarii budowane jest w oparciu o współpracę z wiodącymi przedsiębiorstwami polskimi oraz zagranicznymi, w tym w szczególności z największymi nadawcami i operatorami telewizyjnymi (w tym satelitarnych platform cyfrowych oraz telewizji kablowej), producentami audiowizualnymi, agencjami reklamowymi, dostawcami usług elektronicznych, operatorami telekomunikacyjnymi, producentami oprogramowania komputerowego, producentami sprzętu elektronicznego, podmiotami zajmującymi się dystrybucją towarów lub usług (zarówno w segmencie B2B jak i B2C) oraz prowadzącymi projekty budowlane. Zgromadzona wiedza, tak teoretyczna jak i praktyczna, wraz z pozyskanymi umiejętnościami, wykorzystywana jest zarówno przy analizach związanych z prowadzoną przez klientów Kancelarii działalnością gospodarczą oraz zawieranymi przez nich kontraktami handlowymi, wsparciem w prowadzonych negocjacjach, procesami przejęć lub fuzji z innymi przedsiębiorcami jak również w ramach reprezentacji Klientów w toku postępowań administracyjnych, spornych (przed sądami powszechnymi oraz polubownymi) oraz mediacjach.

W sprawach wymagających pogłębionej wiedzy oraz konsultacji naukowej, Kancelaria współpracuje również z uznanymi autorytetami oraz specjalistami poszczególnych gałęzi prawa. Prawnicy Kancelarii tworzą dynamiczny i kreatywny zespół, którego atutami są rozległa wiedza prawnicza, doskonała orientacja w obowiązujących przepisach oraz praktyce rynkowej, zaangażowanie w realizowane projekty oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Partnerzy oraz prawnicy Kancelarii mają doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz są przygotowani do świadczenia pomocy prawnej na wysokim poziomie zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz niemieckim.
  © Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Białobrzeski Oglądasz wersję html strony; więcej informacji na stronie w technologii flash.